معاون دانشگاه و رئیس مرکز سما

 
معاون دانشگاه و رئیس مرکز فرهنگی و آموزشی سما:دکتر حیدرعلی رئیسی دهکردی
Curriculum Vitae
Department of Electrical and Computer Engineering
Islamic Azad University Shahr-e-kord Branch (IUT)
Shahr-e-kord, Iran
                                                                        E-Mail: h.raisi@iaushk.ac.ir

PERSONAL INFORMATION
First Name        Heidar Ali
Last Name        Raissi
Date of birth        May, 1, 1981
Place of birth    Shahrekord, Iran
Gender        Male
Citizenship        Iranian
EDUCATION
2013-now                               PHD student in power systems
2004-2007     M.Sc. in Power Systems
1999-2003    B.Sc. in Power Systems,
1995-1999     Diploma in Mathematics-Physics,
RESEARCH  INTERESTS
• Power Electronic
• SMPS
• embeded Systems
• Power System
Some related courses I have passed:
•    Power electronic
•    Industrial electronic I,II
•    microprocessor
•    Transient state in power system
•    power system dynamic
•    reactive power control
M.Sc. Thesis
•    Using Fuzzy Controller For Wind Turbine With DFIG To Improve Local Network Transient Stability
•    Supervisor: Dr. M. R. Feyzi
PUBLICATIONS
•    Comparison of wind turbine topology and their effect on weak grid
(12th Electric Power Distribution Iranian Conference)

•    Using BELBIC controller For Boost Power Factor Regulator And Compare With Lag Compensator (In Preparation)

TEACHING EXPERIENCES
•    Power Electronic
•    SMPS Design
•    Microcontroller
•    Industrial Control
•    Electrical Measurement
EXPERIMENTAL EXPERIENCES
•    Head Manager Of  Electrical Engineering Group, Faculty of engineering
Islamic Azad University of  Shahr-e-kord
project
•    Design And Implement of an Spectrum Analyzer Based on avr Microcontroller
•    Design and Prototyping of an Automation System for Power System Synchronization(B.Sc. Final Project )
•    Design and Implement of a Buck Regulator Based on Marty Brown Handbook
•    Full Bridge Inverter With SHEPWM (Corporative Project)
•    Pc Interface for Electrical Machine Lab.
•    Navigation Board For Robot Using GPS, Compass and Ultrasonic Sensor
•    Participate in Hybrid Vehicle Project As An Electrical Designer
•    Reservoier Level control with gsm
•    Auto fish sorting machine (invention)
•    Design and implementation of MPPT with interleave boost converter  
CURRENT ADDRESS
• Islamic Azad University Shahr-e-kord Branch, Shahr-e-kord, Iran
• Department of Electrical Engineering
• P. O. Box: 88137-33395
• Tel: (038)33361036
• E-mail: h.raisi@iaushk.ac.ir
معاون قبلی


 

سيد محمود علوي سامانياز بدو تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد كه در نيم‌سال دوم سال تحصيلي 65-64 بود به صورت نيمه وقت به عنوان معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد انتخاب كه 18 سال به صورت نيمه وقت و تمام وقت اين خدمت به طول انجاميد. در زمان مسئوليت در دانشگاه با همكاري ساير مسئولن براي رشد و پيشرفت دانشگاه قدم‌هاي مؤثري برداشته‌اند به طوري كه از يك ساختملان 70 متري استيجاري با حداقل دانشجو و نبود هيات علمي و تعداد قليلي كارمند كه از دستگاه‌هاي ديگر(بنياد امور مهاجرين جنگي وقت) مامور شده بودند، به جايي رساندند كه يك واحد بسيار بزرگ الف با حدود 70 هزار متر مربع ساختمان و حدود 150 عضو هيات علمي تمام وقت و نيمه وقت و 250 نفر حق‌التدريس و ساير تجهيزات و امكانات برسد.
از تاريخ 25/4/85 تا 1395/12/15به عنوان معاون دانشگاه و رئيس مركز آموزشي و فرهنگي منصوب شده كه در اين مدت هم با توكل به خداوند بزرگ توانستند در رابطه با آموزشكده فعاليت‌هاي زير را صورت دهند:
1- تجهيز و راه‌اندازي كارگاه‌هاي الكترونيك جهت دانشجويان اين رشته
2- تجهيز و راه اندازي 3 سايت كامپيوتري
3- تجهيز و راه‌اندازي لابراتور زبان
4- برگزاري جلسات متعدد آموزشي براي گروه‌هاي مختلف
5- پيگيري جهت تصويب رشته‌هاي تاسيسات، گرافيك، تربيت بدني و نقشه‌كشي معماري
6- پيگيري جهت خريد زمين مناسب جهت ساخت آموزشكده
7- راه‌اندازي كتابخانه و دفتر فرهنگ اسلامي
8- افتتاح پايگاه بسيج دانشجويي در آموزشكده
و در رابطه با دبيرستان هم ضمن نظارت بر بالا بردن كيفيت، مجوز دوره پيش‌دانشگاهي، دبيرستان دخترانه و سه رشته فني و حرفه‌اي گرفته شد كه دوره فني و حرفه‌اي و پيش‌دانشگاهي علاوه بر دبيرستان در رشته‌هاي علوم تجربي و رياضي و راه اندازي شد.