ریاست دانشگاه

دکتر ابراهيم رحيمي

دانش‌آموخته دکتري تخصصي دامپزشکي، گرايش بهداشت مواد غذايي از واحد علوم و تحقيقات و عضو هيات علمي تمام وقت واحد شهرکرد با مرتبه علمي استاد تمام است. وي سوابق اجرايي همچون معاونت پژوهش و فناوري، رياست دانشکده دامپزشکي، مديريت گروه‌هاي آموزشي واحد شهرکرد را در کارنامه خود دارد. تاکنون بيش از 100 عنوان مقاله علمي، پژوهشي، ترويجي و پنج عنوان کتاب از وی به چاپ رسيده است.