مسئول دفتر ریاست
-مسئول دفتر ریاست:
مسلم هاشمی شهرکی


رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی


نام و نام خانوادگی: مسلم هاشمی شهرکی
سمت: مسئول دفتر ریاست
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
فکس: 33361012-038
تلفن مستقیم: 33361010-038
تلفن داخلی: 250
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد - ساختمان اداری - طبقه سوم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اهم وظایف:
- دریافت دستور و برنامه از ریاست دانشگاه.
- دریافت نامه‌ها، اوراق و سایر مکاتبات رسیده به محل حوزه خدمت.
- ابلاغ دستورات صادره ریاست دانشگاه به اشخاص مربوطه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاریخچه:
مسئولان دفتر ریاست دانشگاه از بدو تأسیس تا کنون عبارتند از :
1-آقای پرویز براتی
2-آقای موسی یزدانی
3- آقای حسین اسکندری
4- آقای محمد عسگری‌پور
5- آقای مسلم حسنی‌جانی
6-آقای محمدرضا طیبی
7-سید سجاد هاشمی
8- محمدعلی دادایی