دفتر گزینش
دفتر گزینش:

نام نام خانوادگی: حسین اسکندری گندمانی
سمت:  مدیر گزینش استان و واحد شهرکرد، مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی هیأت اجرایی جذب استان تحصیلات: فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی
پست الکترونیک: Hossein_gandoman@yahoo.com
فکس: 33361015-038
تلفن مستقیم: 33361015-038
تلفن داخلی:303
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه دوم – اتاق 311
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   بخش عمده‏اى از موفقيت‏سازمان و مديران بستگى به افرادى دارد كه در سازمان به كار اشتغال دارند. همان طور كه مدير بايد توانايى اداره سازمان را داشته باشد، افراد و كاركنان نيز بايد شايستگى و توانايى انجام كارها را براساس اهداف سازمان داشته باشند، در غير اين صورت اهداف سازمان تحقق نمى‏پذيرد. براين اساس گزينش و انتخاب كاركنان شايسته حساسترين وظيفه مدير منابع انسانى را تشكيل مى‏دهد. در مرحله گزينش آنچه مورد بررسي قرار مي گيرد صلاحيت اعتقادي، اخلاقي و سياسي افراد مشمول قانون گزينش قبل از ورود تا زمان قطعيت استخدام است كه با بررسي سوابق و پيشينه آنان در محل‌هاي سكونت، تحصيل و كار آنان و همچنين استعلام از مراجع ذيصلاح قانوني و مصاحبه حضوري صورت مي‌گيرد در اين بررسي گزينش بنابر وظيفه قانوني خود سعي مي‌كنند افراد داراي صلاحيت را شناسايي و به عنوان افراد واجد شرايط به دستگاه اداري اعلام كنند.
  •  
اهم وظایف:
اهم وظایف صلاحیت عمومی:
بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (حق التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح سربازی و راتبه) دانشگاه های آزاد اسلامی استان چهارمحال وبختیاری
1ـ تشکیل پرونده
2ـ استعلام از مراجع ذیصلاح
3ـ انجام تحقیقات محلی و استانی
4ـ تشکیل جلسات کارگروه صلاحیت عمومی جهت انجام مصاحبه
5ـ جمع بندی نتایج بدست آمده از جلسه
6ـ اعلام نتیجه ارزشیابی کارگروه صلاحیت عمومی به هیأت اجرایی جذب و دفتر مرکزی گزینش
7ـ ارسال یک نسخه از پرونده به دفتر مرکزی گزینش
اهم وظایف گزینش:
1ـ تهیه و تنظیم پرسش نامه‌ها و فرم‌های مورد نیاز واحد تحقیقاتی و ارزیابی و استعلام از مراجع ذیربط جهت گزینش داوطلبان 
2ـ پاسخ کلیه استعلام‌های به عمل آمده از طرف گزینش سازمان مرکزی دانشگاه
3ـ پاسخ به استعلام‌هایی که از ناحیه گزینش سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌گیرد
4ـ انعکاس استعلام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی به گزینش سازمان مرکزی
5ـ انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد معرفی‌شده به گزینش و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آن‌ها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب و  انعکاس آن به دفتر مرکزی گزینش
6ـ مصاحبه با کارکنان غیر عضو هیأت علمی و اعلام نتایج آن به همراه مدارک استخدامی به دفتر مرکزی گزینش
7ـ رسیدگی نسبت به اعتراضات و شکایات واصله
8ـ انجام امور گزینش مربوط به واحدها و مراکز دانشگاهی استان
9ـ انجام سایر وظایف مربوط برحسب تصمیم دفتر مرکزی گزینش
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاریخچه:
شروع بکار گزینش سال 1372
مسئولین قبلی گزینش:
1ـ آقای هدایت الله  نصیری ( سال1382-1372)
2ـ آقای سید قدرت الله حسین زاده ( سال 1383)
از سال 1384 تاکنون نیزمسئولیت گزینش به اینجانب سپرده شده است.