دفتر امور حقوقی
دفتر امور حقوقی:

نام نام خانوادگی:  سعادت‌الله محمدی نافچی
سمت:  مسئول امور حقوقی واحد و هیأت امناء                       
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی‌ارشد
فکس: 33361061-038
تلفن مستقیم: 33361061-038
تلفن داخلی:288
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه دوم – اتاق 306
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  با توجه به رشد و گسترش بیش از پیش اشخاص در جامعه و توسعه روابط فی ما بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مشکلاتی را در روابط آنها ایجاد می‌کند که وضع و اجرای قوانینی لازم بود تا به روابط اشخاص در جامعه شکل دهد و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک شخصیت حقوقی از این قاعده مستثنی نبود و با توجه به توسعه بیش از پیش فضای آموزشی، روابط این واحد با اشخاص حقیقی و حقوقی که اکثریت آن‌ها را پیمانکاران تشکیل می‌دهند را وارد مرحله جدیدی نمود و به منظـور شکل‌گیری این روابط در جهت رفع مشکلات احتمالی با انعقاد قرارداد که صلاح و حرفه دانشگاه در آن رعایت شده باشد از یک سو و احقاق حقوق دانشگاه در دعاوی که در مراجع ذی صلاح مثل دادگستری مطرح
می‌شدند از طرف دیگر بر لزوم وجود یک مرجع حقوقی تأکید می‌نمود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  اهم وظایف:
  1. پیگیری و حصول نتیجه پرونده‌های مطروحه در دادگستری‌ها و مراجع قضایی و انتظامی استان و کشور
  2. برگزاری کمیسیون معاملات واحد و تنظیم صوتجلسات آن‌ها با حضور اعضای محترم کمیسیون معاملات واحد
  3. تنظیم، انعقاد و تأیید انواع قراردادهای خرید، فروش، اجاره، استیجار ساختمانی، خدماتی، پیمانکاری و... براساس آئین‌نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی و ضوابط و مقررات اداره کل امور حقوقی سازمان مرکزی دانشگاه
  4. تنظیم و پیگیری مکاتبات با کمیسیون معاملات استان و سازمان مرکزی براساس آئین‌نامه معاملات دانشگاه
  5. تنظیم و امضاء انواع تعهدنامه‌های محضری کارکنان و اساتید واحد در دفاتر اسناد رسمی استان و خارج از استان
  6. پیگیری و جوابیه به نامه‌های حقوقی و اداری کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی
  7. انعقاد انواع قراردادهای آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی، خدماتی و رفاهی با سازمان‌ها، ادارات، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی استان و خارج از استان
  8. برگزاری انواع مزایده‌ها و مناقصه‌ها و استعلام‌های واحد براساس آئین‌نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی
  9. پیگیری سندهای قطعی اموال و املاک دانشگاه در ادارات و سازمان‌های استان چهارمحال و بختیاری
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاریخچه: دفتر امور حقوقی از سال 1388 به صورت فعال توسط آقای سعادت‌الله محمدی به عنوان کارشناس امور حقوقی تأسیس شد.