اهداف دانشگاه
اهداف و خط‌مشی دانشگاه:
  دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان با هدف تأثیرگذاری بر جنبه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور فعالیت می‌نماید.
  دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با سابقه 32 سال تجربه در امر آموزش و پژوهش، در برنامه‌های بلندمدت به دنبال چهار هدف اصلی زیر می‌باشد:
 
  1. توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی به عنوان زیربنای آموزش و پژوهش کشور
  2. توسعه مراکز رشد، پارک علم و فن‌آوری (شفا)، خدمات مختلف آزمایشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان با راهبرد اصلی توسعه اقتصاد مقاومتی
  3. کاربردی و تجاری نمودن پژوهش‌ها و افزایش رتبه بین‌المللی دانشگاه
  4. تبدیل دانشگاه آموزش محور به یک دانشگاه کارآفرین و تأثیرگذار بر اقتصاد منطقه و کشور