شنبه 3 تیر 1396
  1. فرا رسیدن سال نورابه استادان کارکنان ودانشجویان عزیزتبریک عرض نموده وازخداوندمنان بهترینهارا برایتان آرزومندم. دکترعبدالله قاسمی پیربلوطی رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 
  روسا و معاونین قبل  
-روسا:

 
دکتر علی آهون‌منش در سال 1364 به سمت ریاست دانشگاه منصوب شد.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
   دکتر علی‌اصغر گرانمایه در سال 1366 به سمت ریاست دانشگاه منصوب شد.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
            
 مهندس غلامعلی سفید در سال 1368 به سمت ریاست دانشگاه منصوب شد.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------
                              

مهندس اصغر رئیسی دهكردي در سال 1368 به سمت رياست دانشگاه منصوب شد.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
  دکتر لطف‌الله فروزنده در سال 1375 به سمت ریاست دانشگاه منصوب شد.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------