دوشنبه 9 اسفند 1395
  1. 🌺دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد از طریق آزمون کارشناسی ارشد و دکتری پزشکی در رشته "مدیریت خدمات بهداشتی درمانی" در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
  2. 🌺قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: «دفتر مطالعات و آموزش ضمن خدمت در نظر دارد دوره ی EPT زبان انگلیسی پیشرفته آزمون دانشگاه آزاد اسلامی را برگزار کند. متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره به دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه مراجعه یا با شماره تلفن 03833361065 تماس حاصل نمایند.»
 
  کارشناسان آموزش  
 
نام و نام خانوادگي
مكان
تلفن داخلي
رشته‌هاي زيرمجموعه
ستار حيدري
دانشكده کشاورزی
437
1-شيمي(كارشناسي پيوسته)
2-صنايع غذايي (كارشناسي - كارشناسي ارشد)

2-علوم دامي(كارشناسي پيوسته)
3-توليدات دامي (كارشناسي پيوسته)
4-تغذيه دام(كارشناسي ارشد)
5-اصلاح نژاد دام(كارشناسي ارشد)
6-توليدات گياهي(كارشناسي ناپيوسته)
7-گياهان دارويي (كارشناسي ارشد، دکتری) 8-تكنولوژي بذر(كارشناسي ارشد)
9-اگرو اكولوژيك(كارشناسي ارشد)
10-شيلات(كارشناسي ارشد)