شنبه 3 تیر 1396
  1. فرا رسیدن سال نورابه استادان کارکنان ودانشجویان عزیزتبریک عرض نموده وازخداوندمنان بهترینهارا برایتان آرزومندم. دکترعبدالله قاسمی پیربلوطی رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 
  کارشناسان آموزش  
 
نام و نام خانوادگي
مكان
تلفن داخلي
رشته‌هاي زيرمجموعه
ستار حيدري
دانشكده کشاورزی
437
1-شيمي(كارشناسي پيوسته)
2-صنايع غذايي (كارشناسي - كارشناسي ارشد)

2-علوم دامي(كارشناسي پيوسته)
3-توليدات دامي (كارشناسي پيوسته)
4-تغذيه دام(كارشناسي ارشد)
5-اصلاح نژاد دام(كارشناسي ارشد)
6-توليدات گياهي(كارشناسي ناپيوسته)
7-گياهان دارويي (كارشناسي ارشد، دکتری) 8-تكنولوژي بذر(كارشناسي ارشد)
9-اگرو اكولوژيك(كارشناسي ارشد)
10-شيلات(كارشناسي ارشد)