شنبه 3 تیر 1396
  1. فرا رسیدن سال نورابه استادان کارکنان ودانشجویان عزیزتبریک عرض نموده وازخداوندمنان بهترینهارا برایتان آرزومندم. دکترعبدالله قاسمی پیربلوطی رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 
  کارگزینی هيأت علمي  
 
                          معرفی کارکنان اداره كارگزيني هيأت علمي
 
   نام و نام خانوادگي پست اجرايي
 خانم بهرامي  رئيس اداره كارگزيني هيأت علمي
 خانم نور احمدي كارشناس
آقای مجيد عباسي  كارشناس
 


شرح وظایف:

1- جذب و استخدام هيات علمى 

2- بورسيه دانشجويان دوره دكترى تخصصى 

3- طرح خدمت مشمولان متخصص در مقطع دكترا

4- ارتقاء اعضاء هيات علمى تمام وقت و نيمه وقت 

5- تبديل وضعيت و ترفيعات 

6- جذب نيروهاى حق التدريس 

7- تشكيل پرونده گزينش اوليه اساتيد حق التدريس 

8- ارسال پرونده اساتيدحق التدريس جهت تائيد صلاحيت علمى 

9- انجام كليه مكاتبات و امور مربوط به اعضاء هيات علمى حق التدريس و كارشناسان آموزشى .

دانشگاه آزاد اسلامى - واحد شهركرد در حال حاضر داراى 199 نفر هيات علمى تمام وقت و 27 نفر نيمه وقت و 257 نفر حق‌التدريس مى باشند

آیین نامه ارتقاء

بخشنامه دوره هاي آموزشي لازم براي تبديل وضعيت

دستورالمل امتياز بندي كارها و فعاليتهاي پژوهشي

مدارك مورد نياز متقاضيان استخدام هيات علمي تمام وقت و بورسيه

مدارك مورد نياز براي همكاري به صورت حق التدريس

فرم درخواست همکاری حق التدریس 


قرارداد حق التدریس

درخواست ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی                         فرم شماره یک              فرم شماره دو