دانشکده علوم انسانی
  برنامه روز جمعه  
برنامه کلاسی روز جمعه دانشکده علوم انسانی
شماره کلاس 10-8 12-10 15-13 17-15
101 تئوریهای حسابداری 2  احمدی 7056 تئوریهای حسابداری 2  احمدی 7059 حسابداری 2
احمدی  7063
102 انگیزش و هیجان
احمدی 6866
علم النفس
احمدی   6867
نوروسایکوفیزیولوژی
قاسمی  6869
روش های آماری پیشرفته
قاسمی  6868
103 تحلیل آماری
روغنی  7074
تحلیل آماری
روغنی  7070
آئین دادرسی کیفری
جزایری  6780
آئین دادرسی کیفری
جزایری  6755
104   آیات الاحکام
رئیسی 6758
   
105        
106   روش تحقیق
محمودی 5352
   
107 مکاتب فلسفی
منتظر  5456
مکاتب فلسفی
منتظر  5467
اصول مدیریت آموزشی منتظر 5468 اصول برنامه ریزی
منتظر  5462
108 دستور تاریخی
رضا پوریان  5354
روش تحقیق
حکیم آذر  5359
   
109 حسابداری بین الملل فرج زاده   7753    
110        
201        
202        
203        
204        
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .