معاونت آموزشی
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد حداکثر تا 19 بهمن ماه جهت تعیین وضعیت آموزشی به دانشکده مراجعه فرمائید.در زمان حذف و اضافه امکان ثبت نام وجود ندارد.     |     دانشجویان ورودی جدید حداکثر تا 27 بهمن ماه می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مراجعه نمایند.
  کارشناسی پیوسته  
گروه علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی چارت دروس
دبیری زبان و ادبیات فارسی چارت دروس
زبان شناسی چارت دروس
الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی چارت دروس
دبیری الهیات و معارف اسلامی چارت دروس
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی چارت دروس
علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی چارت دروس
روانشناسی چارت دروس
حقوق چارت دروس
حسابداری چارت دروس
علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش چارت دروس
علم اطلاعات و دانش شناسی چارت دروس
 
گروه علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژی چارت دروس
زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست فناوری چارت دروس
زیست شناسی سلولی و مولکولی - ژنتیک چارت دروس
شیمی کاربردی چارت دروس
شیمی گرایش شیمی دارویی چارت دروس
ریاضیات و کاربردها چارت دروس
 
گروه فنی و مهندسی
مهندسی عمران چارت دروس
مهندسی مکانیک چارت دروس
مهندسی پزشکی - بیومکانیک چارت دروس
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک چارت دروس
مهندسی برق چارت دروس
مهندسی پزشکی - بیومتریال چارت دروس
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار چارت دروس
علوم کامپیوتر چارت دروس
 
گروه کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی چارت دروس
علوم اسب و اسبداری چارت دروس
مهندسی کشاورزی - علوم دامی چارت دروس
مهندسی منابع طبیغی - شیلات چارت دروس
 
گروه معماری و هنر
مهندسی معماری چارت دروس
                                               
                                                گروه پیراپزشکی
پرستاری چارت دروس
مامائی چارت دروس


 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .