معاونت آموزشی
  کارشناسی ارشد  
گروه علوم انسانی
حسابداری چارت دروس
حقوق جزا و جرم شناسی چارت دروس
فقه و حقوق خصوصی چارت دروس
فقه و حقوق جزا چارت دروس
روانشناسی تربیتی چارت دروس
روانشناسی عمومی چارت دروس
روانشناسی چارت دروس
زبان و ادبیات فارسی چارت دروس
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی) چارت دروس
مدیریت آموزشی چارت دروس
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چارت دروس
مدیریت دولتی - طراحی سازمانهای دولتی چارت دروس
مدیریت دولتی - خط مشی گذاری عمومی چارت دروس
مدیریت دولتی - مدیریت تحول چارت دروس
مدیریت مالی چارت دروس
مدیریت بازرگانی - بازاریابی چارت دروس
مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش چارت دروس
فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی چارت دروس
آموزش زبان انگلیسی چارت دروس
مترجمی زبان انگلیسی چارت دروس
فلسفه و حکمت اسلامی چارت دروس
 
گروه فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار چارت دروس
مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز چارت دروس
مهندسی عمران - زلزله چارت دروس
مهندسی عمران - سازه چارت دروس
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی چارت دروس
مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید چارت دروس
مهندسی مکاترونیک گرایش طراحی رباتها و سیستمهای مکاترونیکی چارت دروس
مهندسی مکاترونیک گرایش ارتباطات جنبی انسان-ماشین-کامپیوتر چارت دروس
مهندسی برق - سیستمهای قدرت چارت دروس
مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانوالکترونیک چارت دروس
مهندسی برق - سیستمهای ایکترونیک دیجیتال چارت دروس
مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک چارت دروس
 
گروه علوم پایه
ریاضی - جبر چارت دروس
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی چارت دروس
ریاضی - ریاضیات مالی چارت دروس
ژنتیک چارت دروس
زیست شناسی - بیوشیمی چارت دروس
زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری چارت دروس
زیست شناسی - میکروبیولوژی چارت دروس
فیتو شیمی چارت دروس
شیمی - شیمی تجزیه چارت دروس
شیمی - شیمی معدنی چارت دروس
شیمی - شیمی فیزیک چارت دروس
شیمی - شیمی آلی چارت دروس
 
گروه کشاورزی
شیلات چارت دروس
علوم و مهندسی صنایع غذایی چارت دروس
مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان چارت دروس
مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) چارت دروس
 علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی ادویه ای و عطری چارت دروس
 علوم و صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی چارت دروس
علوم دامی - اصلاح نژاد دام چارت دروس
علوم دامی - تغذیه دام چارت دروس
مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر چارت دروس
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی چارت دروس
 
گروه معماری و هنر
طراحی فضاهای آموزشی چارت دروس
مهندسی معماری چارت دروس
 
گروه پزشکی
انگل شناسی دامپزشکی چارت دروس
بافت شناسی دامپزشکی چارت دروس
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .