معاونت آموزشی
  گروه زبان انگلیسی  
سید اسماعیل حسینی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
فریبا رحیمی اصفهانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
  احمدرضا جعفری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
پریسا ریاحی پور

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
امیر سبزوار قهفرخی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
سجاد شفیعی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
مهرداد سپهری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زبان انگلیسی
-
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .