معاونت آموزشی
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد حداکثر تا 19 بهمن ماه جهت تعیین وضعیت آموزشی به دانشکده مراجعه فرمائید.در زمان حذف و اضافه امکان ثبت نام وجود ندارد.     |     دانشجویان ورودی جدید حداکثر تا 27 بهمن ماه می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مراجعه نمایند.
  گروه زبان انگلیسی  
سید اسماعیل حسینی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
فریبا رحیمی اصفهانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
  احمدرضا جعفری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
پریسا ریاحی پور

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
امیر سبزوار قهفرخی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
سجاد شفیعی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
مهرداد سپهری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زبان انگلیسی
-
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .