معاونت آموزشی
  گروه حسابداری  
داریوش فروغی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی حسابداری
محسن اژدر

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری
محمود بخشی نژاد

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اقتصاد
بهاره بنی طالبی دهکردی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی حسابداری
جمشید پیک فلک

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی حسابداری
  حمیدرضا جعفری دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی حسابداری
ایرج ترابی رستمی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری
  محمدرضا محمودیه دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری
  مجتبی مطلبیان چالشتری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: حسابداری
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .