معاونت آموزشی
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد حداکثر تا 19 بهمن ماه جهت تعیین وضعیت آموزشی به دانشکده مراجعه فرمائید.در زمان حذف و اضافه امکان ثبت نام وجود ندارد.     |     دانشجویان ورودی جدید حداکثر تا 27 بهمن ماه می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مراجعه نمایند.
  گروه روانشناسی  
محمد قاسمی پیربلوطی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی
  طیبه شریفی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
  ناصر باقری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی:
  شکوفه متقی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی:
  احمد غضنفری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
  رضا احمدی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .