معاونت آموزشی
  گروه زبان و ادبیات فارسی  
امیرحسین همتی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
  حسین خسروی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
اصغر رضاپوریان قهفرخی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
مظاهر نیکخواه بهرام آبادی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
محمد حکیم آذر

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
حجت الله ربیعی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .