معاونت آموزشی
  گروه مدیریت آموزشی  
حجت الله مرادی پردنجانی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی
محمدتقی محمودی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت
  منور مجدزاده

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  فردوس منتظرالظهور

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .