معاونت آموزشی
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد حداکثر تا 19 بهمن ماه جهت تعیین وضعیت آموزشی به دانشکده مراجعه فرمائید.در زمان حذف و اضافه امکان ثبت نام وجود ندارد.     |     دانشجویان ورودی جدید حداکثر تا 27 بهمن ماه می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مراجعه نمایند.
  گروه مدیریت آموزشی  
حجت الله مرادی پردنجانی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی
محمدتقی محمودی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت
  منور مجدزاده

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  فردوس منتظرالظهور

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .