معاونت آموزشی
امتحان جامع دکتری تخصصی کلیه رشته ها در تاریخ 95/10/14 و 95/10/15 برگزار می شود
  گروه معماری  
عبدالرضا کوهی فایق

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
افشین رئیسی دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
  نوشین عباسی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
شهاب تقی پور دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
  مریم کبیری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی:
محمدرضا ابراهیم نژاد

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی
شهرام تقی پور دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد نقاشی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .