معاونت آموزشی
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد حداکثر تا 19 بهمن ماه جهت تعیین وضعیت آموزشی به دانشکده مراجعه فرمائید.در زمان حذف و اضافه امکان ثبت نام وجود ندارد.     |     دانشجویان ورودی جدید حداکثر تا 27 بهمن ماه می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مراجعه نمایند.
  گروه معماری  
عبدالرضا کوهی فایق

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
افشین رئیسی دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
  نوشین عباسی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
شهاب تقی پور دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری
  مریم کبیری

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی:
محمدرضا ابراهیم نژاد

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی
شهرام تقی پور دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد نقاشی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .