معاونت آموزشی
  گروه ریاضی و فیزیک  
مهراب اسماعیلی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ریاضی کاربردی
شهرام حیدریان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ریاضی محض
فرهاد خاکسارحقانی دهکردی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ریاضی محض
اسدالله فاضلی دهکردی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ریاضی محض - آنالیز
  سید محمد حسینی هرات

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
راضیه کشاورزی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
موسی مولوی وردنجانی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی محض
فرشته خدابنده شهرکی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار
  لیلا رنگی پور

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
مریم سجادی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
رشید ریاحی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .