معاونت آموزشی
  گروه بهداشت  
نادر شریفی

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
  احمدرضا ایزدی

مرتیه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت بهداشت و خدمات درمانی
شهرام مشهدی زاده

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آناتومی پزشکی
  حمیدرضا صالحی چالشتری

مرتیه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .