معاونت آموزشی
  گروه پرستاری  
شیرین میرزائیان

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
سیمین طهماسبی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
  سید محسن حسینی بروجنی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
پروین محمدی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
اعظم علوی اشکفتکی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری
مریم خدیبی بروجنی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .