معاونت آموزشی
  گروه صنایع غذایی  
  نفیسه جهانبخشیان

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد صنایع غذایی
فاطمه نجاتی هفدانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی صنایع غذایی
محمد حجت الاسلامی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی صنایع غذایی
هومان مولوی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
  مریم جعفری ولدانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی
  سید مجید هاشمی دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تغذیه
فرود یدالهی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .