معاونت آموزشی
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد حداکثر تا 19 بهمن ماه جهت تعیین وضعیت آموزشی به دانشکده مراجعه فرمائید.در زمان حذف و اضافه امکان ثبت نام وجود ندارد.     |     دانشجویان ورودی جدید حداکثر تا 27 بهمن ماه می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مراجعه نمایند.
  گروه گیاهان دارویی  
عبدالله قاسمی پیربلوطی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: فوق دکتری تخصصی گیاهان دارویی و معطر
مهراب یادگاری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت - فیزیولوژی
مهرداد عطایی کچوئی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .