معاونت آموزشی
  گروه گیاهان دارویی  
عبدالله قاسمی پیربلوطی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: فوق دکتری تخصصی گیاهان دارویی و معطر
مهراب یادگاری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زراعت - فیزیولوژی
مهرداد عطایی کچوئی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .