معاونت آموزشی
  گروه شیمی  
علی کاظمی باباحیدری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی فیزیک
  غلامحسین نوده فراهانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی گرایش محیط زیست
محمد خالدی سردشتی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی معدنی
فرهنگ تیرگیر مال خلیفه

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی آلی - پلیمر
  الهام میرممتاز

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی تجزیه
مریم نجات دهکردی

مرتبه علمی: استادیار


رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی فیزیک
بتول نادری بنی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .