معاونت آموزشی
  مرکز لردگان  
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی چارت دروس
کاردانی حسابداری چارت دروس
کاردانی فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان چارت دروس
کارشناسی روانشناسی چارت دروس
کارشناسی مشاوره و راهنمایی چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته حسابداری چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران - تکنولوژی ساختمان چارت دروس
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .