معاونت آموزشی
با توجه به اتمام زمان انتخاب واحد حداکثر تا 19 بهمن ماه جهت تعیین وضعیت آموزشی به دانشکده مراجعه فرمائید.در زمان حذف و اضافه امکان ثبت نام وجود ندارد.     |     دانشجویان ورودی جدید حداکثر تا 27 بهمن ماه می توانند جهت ثبت نام به اداره آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مراجعه نمایند.
  مرکز لردگان  
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی چارت دروس
کاردانی حسابداری چارت دروس
کاردانی فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان چارت دروس
کارشناسی روانشناسی چارت دروس
کارشناسی مشاوره و راهنمایی چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته حسابداری چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت چارت دروس
کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران - تکنولوژی ساختمان چارت دروس
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .