معاونت دانشجویی وفرهنگی
  امورخوابگاهها  
-خوابگاه‌های دانشجویی خواهران :
  سرپرستان خوابگاه های دانشجویی خواهران
1-سرکار خانم افسانه کوهی فایق
2- سرکار خانم پروین جمشیدی
3- سرکار خانم راحله شیرانی
4- سرکار خانم سکینه پامس
5- سرکار خانم لیلا گل پرور
6- سرکار خانم مژگان علیرضایی
7- سرکار خانم طیبه  کارگر
کارکنان شرکتی در امورخدماتی
1- سرکار خانم مهین اسدی
2- سرکار خانم شهناز رئیسی
3- سرکار خانم افسانه  فتاحی
4- سرکار خانم شهناز  آقابابایی
انتظامات خوابگاهها
سرکار خانم معصومه بازیار

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       خوابگاه های دانشجویی برادران:
1-آقای سید محمود صالحی مسئول خوابگاه
2- آقای ناصر مطلبیان سرپرست خوابگاه
3- آقای سید وهاب موسویان سرپرست خوابگاه
4- آقای مرتضی رفیعیان  خدمتگزار
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
معرفی قسمت مربوطه:
امورخوابگاه‌ها مسئوليت اجراي مقررات و نظارت برحفظ اموال، اماكن، تأسیسات، بهداشت و كليه امور مرتبط با خوابگاه به عهده دارد.
خوابگاه: به محدوده اي از فضاي دانشگاهي اطلاق مي شود كه به منظور اسكان دانشجويان واجد شرايط با هدف تأمین نيازهاي فرهنگي، رفاهي، بهداشت رواني و جسمي و امور فوق برنامه در نظر گرفته شده است.
كميته اسكان:كميته‌اي متشكل از معاون فرهنگي و دانشجويي، رئيس اداره امور امور دانشجویی و سرپرستان خوابگاه‌ها است.
   اداره امور خوابگاه‌ها در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دارای چهار دستگاه خوابگاه مجردی است که از چهار دستگاه خوابگاه مجردی دو دستگاه خوابگاه پسرانه( برادران 1و2)  و دو دستگاه خوابگاه دخترانه (حضرت خدیجه و فاطمیه) می باشند و هر چهار خوابگاه در ضلع جنوب شرقی دانشگاه واقع شده اند.
 
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .