معاونت دانشجویی وفرهنگی
  سلف سرویس  
 
 
 نام و نام خانوادگی: کریم احمدپور سامانی
  • مسئول سلف‌سرویس
  • لیسانس
تلفن مستقیم: 33361072-038
تلفن داخلی: 344
  • دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – مجتمع فرهنگی رفاهی پردیس(سلف‌سرویس مرکزی)
  •  
اهم وظایف:
  • درخواست مواد غذائی مورد نیاز سلف سرویس و نظارت بر خرید مواد غذائی
  • تحویل مواد غذائی مورد نیاز جهت پخت غذا به پیمانکار
  • نظارت بر پخت و توزیع ناهار
  • تهیه لیست برای تعداد ناهار پخته شده و مواد غذائی مصرفی و ارائه ماهانه آن به امور دانشجوئی و مالی 
  • چاپ و توزیع کارت اتوماسیون برای دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم.
 
امکانات

 
اطلاعیه ها
 
پیوندها

 
 
تمام حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، محفوظ است .