یکشنبه 8 اسفند 1395
 1. 🌺دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد از طریق آزمون کارشناسی ارشد و دکتری پزشکی در رشته "مدیریت خدمات بهداشتی درمانی" در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
 2. 🌺قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: «دفتر مطالعات و آموزش ضمن خدمت در نظر دارد دوره ی EPT زبان انگلیسی پیشرفته آزمون دانشگاه آزاد اسلامی را برگزار کند. متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره به دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه مراجعه یا با شماره تلفن 03833361065 تماس حاصل نمایند.»
 
  سلف سرویس  
-
 
 نام و نام خانوادگی: کریم احمدپور سامانی
 • مسئول سلف‌سرویس
 • لیسانس
تلفن مستقیم: 33361072-038
تلفن داخلی: 344
 • دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – مجتمع فرهنگی رفاهی پردیس(سلف‌سرویس مرکزی)
 •  
اهم وظایف:
 • درخواست مواد غذائی مورد نیاز سلف سرویس و نظارت بر خرید مواد غذائی
 • تحویل مواد غذائی مورد نیاز جهت پخت غذا به پیمانکار
 • نظارت بر پخت و توزیع ناهار
 • تهیه لیست برای تعداد ناهار پخته شده و مواد غذائی مصرفی و ارائه ماهانه آن به امور دانشجوئی و مالی 
 • چاپ و توزیع کارت اتوماسیون برای دانشجویان، اساتید و کارکنان محترم.